Advisory Board för ett kraftfullt nästa steg

by | Feb 27, 2024 | Advisory Board, Ledarskap, Organisation

Utmaningen med Tillväxt: Strategiskt Organisatoriskt Arbete

Har ditt företag vuxit i takt med affären? Frågan kan verka märklig, men det är inte ovanligt att mindre  växande företag har väntat med att strategiskt arbeta med sin organisation.  Man har anställt nya medarbetare och gör allt större affärer, men möten sker fortfarande lite i farten och trevliga afterworks,  och resor får ersätta den träning i samarbete som företaget egentligen skulle behöva för att få full utväxling på sin kapacitet. Det kan dröja länge innan man märker av att organisationen är ett eftersatt område. 

Är du i ett läge då du vill expandera företaget? Ta en större marknadsandel eller med målet att på sikt göra en exit? Då är det rätt tid att få med organisationen i det strategiska arbetet. Det är först som dina medarbetare samarbetar väl som ni har kraften att ta nästa steg. 

Relationer i ett företag har fler likheter med andra relationer än vad vi alltid verkar erkänna. Precis som i en kärleksrelation så räcker det inte för relationerna inom företaget att bjuda på middag eller en resa ett par gånger om året. För att vara framgångsrika tillsammans behöver du lägga tid och energi på vardagen.

Vad just du behöver göra med ditt företag, kan ett advisory board med kompetens inom organisation och ledarskap råda dig kring. Men kanske har du, som många andra entreprenörer, fortsatt att leda ditt företag på ungefär samma sätt som när du startade? Då kan den här expansionen börja med att du blir utmanad att se på dig själv. Företagets resa är också din egen, eller hur?  Har din roll som ägare och VD vuxit i takt med företaget? Är du som en fotbollstränare eller springer du fortfarande maraton? Det här är en affärskritisk fråga.

Låt oss säga att fröet till ditt företag var du själv. Du var en skicklig utvecklare, att skriva kod, det var du riktigt bra på. Efter ett par år i branschen som konsult och anställd startade du och en kompis eget, ett företag där ni sålde era tjänster. Med tiden började ni ta med andra, ni anställde utvecklare som var lika skickliga som ni själva. En morgon vaknar du som ledare av ett företag som har 20 anställda. Hur har du axlat den rollen? Hur ser organisation och rollfördelning ut? Hur fördelar du din tid mellan operativt och strategiskt arbete? Hur stöttar du dina medarbetare att vara bra på att samarbeta med varandra?

Den Strategiska Rollen: VD:s Evolution i Växande Företag

Allteftersom ditt företag växer behöver dina medarbetare och deras samarbete med varandra och med både kunder och leverantörer komma i ditt fokus. Din roll, hur du förhåller dig till organisationen förändras. För att tydliggöra hur VD-rollen utvecklas kan skillnaden mellan att vara en skicklig utvecklare och att vara en duktig chef och företagsledare liknas vid skillnaden mellan att vara en maratonlöpare och en fotbollstränare.

En maratonlöpare tävlar ensam, drivs av egen motivation och  är beroende av sin egen uthållighet,  och den egna kroppen är den enda motorn.

En fotbollstränare står vid sidan av planen, tänker strategiskt för hela laget, pushar och peppar spelare, hanterar både kritik och grupprocesser och förlorar och vinner genom andra.

Initialt gick det säkert bra som VD att fortsätta att huvudsakligen vara skicklig på era tjänster. Medarbetare sökte sig kanske till ert företag på grund av företagets rykte i branschen, man drogs till att få jobba för och med er. Man vill hänga med en skicklig maratonlöpare som du. Du anställde trevliga personer som var lätta att samarbeta med. Men att fortsätta som maratonlöpare hindrar medarbetares engagemang och driv, de tar färre egna initiativ och när de får en möjlighet söker de sig vidare.

Identifiera Växtutmaningar: Tecken på Behovet av Ledarutveckling

När vet jag som VD att jag behöver utvecklas i min ledarroll? För det första kan vi säga att alla chefer som börjat som experter eller entreprenörer behöver utveckla sin förmåga att leda mer som en fotbollstränare.  Det gäller egentligen från första anställda. Men det brukar inte slå tillbaka förrän du har 5-7 anställda och helt vid 10. Och det finns tecken på att det är dags för dig. Här är tre tecken att vara uppmärksam på:

 • Brandkårsutryckningar
  Om du ofta blir avbruten i ditt arbete för att ta hand om något som hänt. Hjälpa, stötta upp. Avgöra småsaker i en arbetsgrupp. Eller ser att produktionen håller på att inte hålla måttet så du behöver gripa in operativt för att saken ska få rätt kvalitet eller levereras i tid.
 • Personalomsättning
  Lämnar medarbetare företaget? En effekt av att leda som en maratonlöpare är ofta att du detaljstyr din personal, de känner inte att de får utrymme för sin kunskap, sitt driv och engagemang. Och så söker de sig någon annanstans.
 • Lägger kvällar och helger på att grubbla över personalfrågor
  Konflikter är en naturlig del av en organisation. Som fotbollstränarledare så bygger du strukturer och processer som hjälper alla att dra nytta av och växa med de vardagliga konflikterna. Du har också ett sätt att själv ta hand om de där konflikterna som hamnar i magen på dig personligen. Om du lägger mycket tid på kvällar och helger åt personalfrågor då kan det vara ett tecken på att du leder som en maratonlöpare.

Är du mest en löpare eller en tränare i ditt företag? Vad är ditt och företagets nästa steg? Här kan ett advisory board med kompetens inom organisation och ledarskap bidra. Du får en analys av ditt företag som mänskligt system och råd kring hur din och dina medarbetares roller kan utvecklas för att frigöra kraften för företagets utveckling. För redan vid ganska små förändringar ökar företagets chanser att växa.

 • Mål
  Vad vill ni förändra med den här expansionen? Kan du göra det viktigt och engagerande för alla i organisationen att arbeta för det här målet? Har du kunskap och en process för att komma dit?
 • Samarbete
  Används olika kompetenser på ett effektivt vis? Får alla komma till tals? Kan ni dra nytta av era vardagliga konflikter?
 • Lärande
  Undviker ni att göra samma misstag flera gånger? Finns det utrymme i organisationen för att testa nya idéer och hur drar företaget nytta av den kunskap som de genererar?

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

2 + 2 =