Tarja Kälvelid

OM MIG

VEM ÄR JAG?

Vad är det som gör att en del företag växer mer stabilt, och klarar kriser bättre än andra? Det är många bitar som ska falla på plats för att lyckas med detta. Det är under en kris som det är uppenbart om man lyckats med att lägga detta pussel.
Med mycket lång erfarenhet av att både leda egna team strategiskt och stötta entreprenörer har jag en god förmåga att se helheten i ett företag. Jag trivs bäst i miljöer där det krävs att man tänker utanför boxen och bygger en företagskultur som klarar en stabil tillväxt som även genomlever kriser.Som ledare har jag arbetat med affärsutveckling inom två stora banker, i Norge och Sverige. Jag har arbetat med helheten och varit en del av flera ledningsgrupper och utvecklat många medarbetare. Men även coachat många entreprenörer i olik
Min styrka ligger i ett djupt engagemang i det jag går in i. När jag får ett uppdrag med tydligt mandat ser jag till att göra verklig skillnad och får med mig medarbetare. Teamwork är Dreamwork.Jag har hjälpt många företag som konsult inom Connect Sverige Väst med tillväxtanalyser för att lyfta fram företagets styrkor och utmaningar för att nå dess fulla potential. Vidare ledde jag arbetet framåt med framtagande av tydlig affärsplan och strategier för dess tillväxtresa. Sedan ett par år är jag verksamhetsutvecklare inom Styrelseakademien Väst. Bolagsstyrning ligger mig varmt om hjärtat och jag har även styrelseuppdrag i några företag.
Framgång är inte en destination utan en resa av kontinuerlig självförbättring.
Jag har en extra förkärlek för att arbeta med att upprätta ägardirektiv tillsammans med entreprenörer. Det är själva kompassen i strategiarbetet och ett oerhört viktigt styrdokument när ägarna är två eller fler och/eller vid nominering av externa styrelseledamöter. Det är lika viktigt när man rekryterar en extern VD.Jag har lång och bred erfarenhet av finansiell rådgivning och inte minst i kristider då det är en självklarhet för mig att hjälpa våra viktiga entreprenörer.

Tarja Kälvelid

Tillväxtstrateg

Min senaste artikel

Advisory Board vid ägarfrågor?

Hur kan ett Advisory Board vara en tillgång när det gäller ägarfrågor i ett företag? Ett Advisory Board kan vara en värdefull resurs när det kommer till att hantera ägarfrågor i ett företag. Fördelar med Advisory Board vid ägarfrågor Rådgivning om strategier för ägarövergång: Ett Advisory board kan hjälpa till att utveckla och genomföra en strategi för ägarövergång. Det kan innebära att föreslå lämpliga tidsramar, skattemässiga hänsyn och strukturer för att överföra ägande till nästa generation eller tredje part. Bedöma lämpliga ägande-strukturer: Beroende på företagets mål och situation, kan ett Advisory Board hjälpa till att bedöma olika ägarstrukturer som t.ex. ägande genom enskilda...

Advisory Board vid ägarfrågor?

Hur kan ett Advisory Board vara en tillgång när det gäller ägarfrågor i ett företag? Ett Advisory Board kan vara en värdefull resurs när det kommer till att hantera ägarfrågor i ett företag. Fördelar med Advisory Board vid ägarfrågor Rådgivning om strategier för ägarövergång: Ett Advisory board kan hjälpa till att utveckla och genomföra en strategi för ägarövergång. Det kan innebära att föreslå lämpliga tidsramar, skattemässiga hänsyn och strukturer för att överföra ägande till nästa generation eller tredje part. Bedöma lämpliga ägande-strukturer: Beroende på företagets mål och situation, kan ett Advisory Board hjälpa till att bedöma olika ägarstrukturer som t.ex. ägande genom enskilda...

read more
Tarja Kälvelid
Tillväxtstrateg

ALLA ARTIKLAR