Vilken kompetens söker du?

Markus Abrahamsson

Tillväxtstrateg & marknadsföring

Tarja Kälvelid

Tillväxtstrateg & finansiering

Åsa Carlberg

Organisation & affärsutveckling

Pär Skoglund

Försäljning & affärsutveckling

Ann-Charlotte Bjurbäck

Organisation, HR & rekrytering

Henrik Gyllander

Försäljning & tillväxtstrateg

Ann Sofie Taube advisorybaords

Ann-Sofie Taube

Finans & organisation

Timmi Jofur Advisoryboard

Timmi Jofur

Försäljning & affärsutveckling

Maria Hägnander Advisoryboard

Maria Hägnander

Offentlig upphandling & försäljning

Marlene Kanto Advisoryboard

Marlene Kanto

AI & marknadsföring

Marlene Kanto Advisoryboard

Hans Rosenhoff

Affärsutveckling 

Malin Elgborn

Gruppdynamik & konflikthantering

Marlene Kanto Advisoryboard

Jonas Hagman

IP & affärsrådgivning

Carina Ridenius

Carina Ridenius

Kommunikation & krishantering

hanna plymouth

Hanna Plymouth

Ledarskap & försäljning

Marlene Kanto Advisoryboard

Thomas Örnevik

Affärsutveckling & internationalisering

Marlene Kanto Advisoryboard

Jessica Rittinge

Marknadsförings- & tillväxtstrateg

Kompetensen saknas

Tipsa oss gärna om rätt person

Kompetensen saknas

Tipsa oss gärna om rätt person