Advisoryboards

Vi hjälper dig att sätta ihop ett professionellt advisoryboard 

Markus Abrahamsson

Tillväxtstrateg & entreprenör

Tarja Kälvelid

Tillväxtcoach & entreprenör

Åsa Carlberg

Organisation & affärsutveckling

Om Advisoryboards.se

Advisoryboards.se hjälper dig att hitta rätt rådgivare till ditt advisoryboard. Vi är ett forum för information och expertis kring ämnet advisoryboard. Här finner ni kunskap, artiklar, tips och vägledning för hur man sätter ihop ett bra team av rådgivare . 

Markus Abrahamsson

Tillväxtstrateg & entreprenör

Grundare till Advisoryboards.se med stor passion för tillväxt och entreprenörskap.  Strateg, utbildare och coach som hjälper företag att skala upp eller öka lönsamhet. Driver ett flertal bolag, sitter i flera styrelser och advisoryboards och är bland annat grundare och ägare till den digital tillväxtbyrån MAB Advisory.

Tarja Kälvelid

Tillväxtcoach & entreprenör

Medgrundare till Advisoryboards.se med stort engagemang i startups och scaleups med tillväxtambitioner. Finansiell rådgivare, styrelseledamot och coach som hjälper företag till en stabil tillväxtresa. Är investerare, arbetar i styrelser och advisoryboards och är ägare till Kälvelid Consulting AB.

Markus Abrahamsson

Tillväxtstrateg & entreprenör

Grundare till Advisoryboards.se med stor passion för tillväxt och entreprenörskap.  Strateg, utbildare och coach som hjälper företag att skala upp eller öka lönsamhet. Driver ett flertal bolag, sitter i flera styrelser och advisoryboards och är bland annat grundare och ägare till den digital tillväxtbyrån MAB Advisory.

Tarja Kälvelid

Tillväxtcoach & entreprenör

Medgrundare till Advisoryboards.se med stort engagemang i startups och scaleups med tillväxtambitioner. Finansiell rådgivare, styrelseledamot och coach som hjälper företag till en stabil tillväxtresa. Är investerare, arbetar i styrelser och advisoryboards och är ägare till Kälvelid Consulting AB.

Månadens artikel

Skala upp din verksamhet med Advisoryboards

Advisoryboards kan vara oerhört värdefullt för ett företag som planerar att skala upp sin verksamhet.  Vi visar här några sätt där Advisoryboards verkligen kan göra skillnad: 

  • Affärsstrategi och planering: Advisory Board kan hjälpa till att utveckla och finslipa företagets affärsstrategi för att säkerställa att den är skalbar och anpassad till tillväxtmålen.
  • Nätverkskontakter och resurser: Medlemmarna i Advisory Boardet kan använda sina befintliga nätverk för att öppna dörrar och skapa möjligheter för företaget att växa. De kan också bidra med tillgång till resurser, partners och kontakter som kan vara avgörande för skalning.
  • Marknadsutvidgning och nya segment: Advisory Boardet kan erbjuda insikter om nya marknader, kundsegment och geografiska områden som företaget kan utforska för att öka sin närvaro och omsättning. 

Tarja Kälvelid

Tillväxtcoach, entreprenör

Utforska Potentialen

Din Guide till Framgångsrik Affärsrådgivning

Vår vision på Advisoryboards är att vara ledande vad gäller kunskap och expertis kring advisoryboards. Vi samlar och delar information för att hjälpa företag och organisationer att se vilken nytta advisoryboards kan göra för att nå dess fulla potential. Genom vårt forum erbjuder vi omfattande information, inspirerande artiklar, konkreta råd och vägledning för att visa besökare hur vi kan bidra till att sätta samman kundnära rådgivarteam.

Vår målsättning är att underlätta kontakten mellan företag och experter inom olika områden för att erbjuda skräddarsydd högkvalitativ rådgivning. Genom kunskapsdelning och samarbete vill vi främja tillväxt, innovation och framgång för företag och organisationer globalt.

Vårt uppdrag är att främja kunskapen och användningen av advisoryboards som en värdefull resurs för företag och organisationer i Sverige. Vi strävar efter att vara ledande inom advisoryboards för att hjälpa företag med dess ledningsgrupper att utnyttja fördelarna med kompetenta och effektiva rådgivarteam.

Genom att erbjuda användbara resurser, inklusive artiklar, guider och expertinsikter, och genom att sammanföra företag med experter inom olika områden, bidrar vi till skapandet av starka och diversifierade advisoryboards som kan erbjuda mångsidig rådgivning.

Vår ambition är att stödja företag i deras strävan efter tillväxt, innovation och hållbar framgång genom klok och vägledande rådgivning. Inte minst när vi kommer till omvärldsbevakning då vi lever i en snabbrörlig värld, vilket gör att det kan vara svårt för den operativa verksamheten att följa rörelser på marknaden. Vi tror på kraften av samarbete och kunskapsdelning och strävar efter att vara den centrala plattformen där företag kan hitta de resurser och kontakter de behöver för att maximera sin potential med hjälp av advisoryboards.

"

Vi stod inför en långvarig dilemma angående företagets framtid – antingen att satsa på tillväxt eller att förbli på samma nivå. Vi beslutade oss för att anlita en erfaren tillväxtstrateg för att få vägledning om hur vi kunde fortsätta att utvecklas. Med den nya insikten och expertisen är vi nu redo att satsa på nästa nivå!

– Björn på Carbe

Vanliga frågor gällande Advisoryboard

Vad är syftet med att ha ett advisory board?

Syftet med ett advisory board är att tillhandahålla strategisk rådgivning och experthjälp till ett företags ledningsteam eller ägare. Genom att samla kvalificerade och erfarna individer från olika branscher och discipliner erbjuder advisory boardet insikter, perspektiv och råd för att stödja företaget i att fatta kloka beslut, identifiera tillväxtmöjligheter och lösa komplexa problem. Som en extern resurs kompletterar advisory boardet företagets interna kompetens och bidrar till dess långsiktiga framgång och hållbarhet.

Hur väljer man lämpliga medlemmar till ett advisory board?

För att välja lämpliga medlemmar till ett advisory board bör företaget först identifiera vilka kompetenser och erfarenheter som behövs. Genom att skapa en profil för önskade medlemmar och genomföra en noggrann urvalsprocess kan man säkerställa att kandidaterna är väl lämpade för uppdraget. Vid urvalet utvärderas potentiella kandidater utifrån deras erfarenhet och lämplighet för att säkerställa att gruppen får en balanserad sammansättning som täcker olika områden av expertis och erfarenhet. Genom att följa denna process kan företaget säkra att de väljer lämpliga medlemmar till sitt advisory board för att få värdefull rådgivning och stöd.

Vilka är de typiska ansvarsområdena för ett advisory board?

De typiska ansvarsområdena för ett advisory board innefattar strategisk vägledning till företagets ledningsteam eller ägare för att stödja beslutsfattande och identifiera tillväxtmöjligheter. Dessutom övervakar advisory boardet företagets prestationer, utvärderar strategier och erbjuder tillgång till ett omfattande nätverk av kontakter och experter för problemhantering och utmaningar. Det stöder också riskhantering, talangutveckling genom rekrytering och personalutveckling, främjar innovation och bidrar med nya idéer för att hålla företaget konkurrenskraftigt. Regelbunden utvärdering säkerställer att advisory boardets arbete fortsätter att vara meningsfullt och bidrar till företagets framgång genom värdefull rådgivning och stöd.

Vad är den ideala storleken på ett advisory board?

Den ideala storleken på ett advisory board varierar beroende på företagets behov och bransch. Generellt sett strävar man efter en balans mellan tillräckligt många medlemmar för att tillhandahålla bredd och djup i kompetens och erfarenhet, samtidigt som man undviker att gruppen blir för stor för att effektivt kunna samarbeta.

För mindre företag kan ett advisory board med 3-5 medlemmar vara tillräckligt för att täcka olika expertisområden och möjliggöra effektiva diskussioner och beslutsfattande. För större företag kan en grupp på 7-9 medlemmar vara mer passande för att bättre representera olika delar av verksamheten och hantera en mer komplex verklighet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att storleken inte bara handlar om antalet medlemmar utan också deras engagemang, kompetens och förmåga att samarbeta effektivt för att uppnå företagets mål. En balanserad sammansättning av medlemmar med olika bakgrunder och perspektiv är också avgörande för advisory boardets effektivitet.

Advisory board Sverige

I Sverige, enligt vår erfarenhet, är en advisory board liktydigt med en rådgivande styrelse. Vi på Advisoryboards är experter på att skräddarsy och driva effektiva advisory boards. Genom att samla en mångfald av branschexperter och professionella, erbjuder vi oberoende vägledning och rådgivning som är skräddarsydd för att passa just ditt företags behov och mål. Upptäck fördelarna med att arbeta med oss för att få din advisory board att bli en framgångsfaktor för din verksamhet.