Inkludera säljkompetens i ditt advisory board

by | Jan 4, 2024 | Försäljning, Advisory Board, Affärsutveckling

Säljkompetens i advisoryboard – Känner du igen dig?

Jag skall bevisa för dig att det här med att sälja varken är otäckt eller svårt – och att du faktiskt redan är en säljare.

Glöm nidbilden av försäljare av begagnade bilar för ett ögonblick och fundera över det här ett tag:

  • Behöver du övertyga andra att se saker från din synvinkel eller att få dem att göra något särskilt?
  • Behöver du ibland få folk att följa dina rekommendationer?
  • Tjänar du ibland på att lyckas övertyga andra om något?

Är svaret ja på någon av de här frågorna, så är du också en säljare (trots att detta inte står det på ditt visitkort).

Med denna insikt i bagaget, vill jag mena att företagets motor dvs försäljning, med bestämdhet skall vara representerad i ett advisoryboard.

Den absolut viktigaste frågan till dom som säljer något

Först och främst vill jag betona – jag skulle aldrig kunna jobba som säljare om jag inte tänkte på mig själv som en person som hjälper kunder att bli bättre. Jag vägrar att tänka på mig själv som en människa som bara är ute efter kundernas pengar.

Detta är en insikt som är viktig att ha med sig, för alla involverade, men är det så idag? Sannolikt inte, men så behöver det inte förbli, när du kompletterar en erfaren rådgivare inom försäljning och marknadsföring i ditt advisoryboard.

Skulle du köpa din egen produkt eller tjänst och bli nöjd?

Om man är en människa med normala känslor, måste man kunna ge ett hejdundrande – JA – som svar på frågan.

För att du ska kunna sälja måste du alltså känna till din produkt, ha förtroende för den, veta hur den fungerar och vad den kan göra för kunderna. Vi måste skapa påvisbara mervärden åt våra kunder och deras kunder osv. Ditt jobb är att kunna varje aspekt om dina, dina konkurrenters produkter och om alla produkter som skulle kunna ersätta dina produkter. Du ska bli expert.

Alltför ofta upplever de flesta att så inte är fallet. Vi måste lära alla anställde att bli kundens bästa vän. Vill du förebygga detta anlitar du en erfaren medlem inom försäljning till ditt advisoryboard.

Tre tunga skäl för varför ett säljperspektiv och är värdefullt i ett advisoryboard

Affärsutveckling: Säljare är ofta involverade i att identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla relationer med potentiella kunder. Deras erfarenhet kan vara central för att utforma strategier för affärsutveckling och expansion.

Intäktsökning: Eftersom säljare ofta är kopplade till försäljningsresultat, kan de bidra till att identifiera och främja intäktsökande möjligheter. De kan också vara värdefulla när det gäller att utveckla prissättningsstrategier och förhandlingstaktiker. Säljare är vanligtvis ansvariga för att bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer. Deras erfarenhet kan hjälpa företaget att förbättra kundtillfredsställelse och lojalitet.

Användarcentrerad synvinkel: Säljare representerar användarens perspektiv på företagets produkter eller tjänster. Detta bidrar till att säkerställa att företagets beslut och strategier är inriktade på att tillgodose kundernas behov och förväntningar. Säljare kan tillföra en nivå av realism och praktisk erfarenhet i diskussioner och strategiska beslut, vilket är värdefullt för att balansera teoretiska eller tekniska perspektiv som andra medlemmar av advisoryboard kan ha.

Kunden i centrum

I allt vi gör rekommenderas en kundcentrerad strategi, en affärsinriktning som fokuserar på att uppfylla och överträffa kundernas behov, förväntningar och önskemål. Det innebär att företaget strävar efter att skapa värde för sina kunder genom att anpassa produkter, tjänster och affärsprocesser utifrån kundens perspektiv. En sådan strategi syftar till att bygga och upprätthålla starka och långsiktiga relationer med kunderna, vilket i sin tur kan leda till ökad lojalitet, ökad kundtillfredsställelse och hållbar tillväxt för företaget. Företag behöver investera tid och resurser för att förstå sina kunders behov, önskemål och smärtpunkter. Det kan innebära att samla in och analysera kunddata, genomföra marknadsundersökningar och ha öppen kommunikation med kunderna.

En kundcentrerad strategi kräver klar och öppen kommunikation med kunderna, vi måste våga. Det handlar om att informera dem om företagets produkter och tjänster, lyssna på deras feedback och kommunicera tydligt om förändringar eller förbättringar som genomförs.

Min erfarenhet som säljare visar att erbjuda en högkvalitativ kundservice är avgörande. Snabb och effektiv support samt lösningsorienterad hantering av kundproblem är viktiga komponenter för att bygga och bevara kundlojalitet. Dessa erfarenheter delar en rutinerad försäljare med sig för att skapa ett starkt och trovärdigt advisoryboard.

Vad är det ni säljer och till vem?

Det förefaller märkligt att denna, för mig, enkla frågan inte kan besvara av alla säljare inte heller av alla företagsledare i Sverige. Hur skall då era befintliga eller potentiella kunder först vad ni erbjuder. Jag träffar företag varje månad som har problem men att tala om vad de erbjuder, vilka problem de löser och varför de skulle vara bättre jämfört med en kollega eller konkurrent.

Fundera över dem som du tror är dina ideala kunder – fundera fritt. Till att börja med kan du titta på dom som personer. Hur gamla är de? Är det män eller kvinnor, eller både och, vad har de för intressen? Du ska fundera över vilka dina kunder är genom att tänka på ett problem som du kan lösa åt dem. Genom att komma på hur du kan göra livet lättare för dem. Fundera över var de finns, vilket ansvar de har och vilket problem de vill lösa. Du vill veta när de behöver din produkt, vad de använder nu och varför de skulle välja att gå in i ett samarbete med dig istället för det de redan har. Du letar efter deras huvudsakliga motiv till att använda det de använder nu. Vad gillar de mest, vad gillar de minst? Vad skulle de vilja förbättra och hur kan du komma in i den bilden?

Med den här informationen kan du zooma in de människor som har köpkraft. Genom att först ha identifierat dina ideala kunder, kommer du också att känna igen dem bättre när du möter dem. Detta kommer med självklarhet också lösa din lönsamhet.

Strategisk prissättning genom ett advisoryboard

Strategisk prissättning innebär att företaget utformar och implementerar prissättningsstrategier som är väl genomtänkta och anpassade för att uppnå specifika affärsmål och positionera företaget på marknaden. Det handlar om att mer än bara att sätta ett pris baserat på kostnader eller konkurrentpriser, det innebär att använda prissättningen som ett verktyg för att:

  • Skapa och kommunicera värde
  • Maximera intäkter
  •  Påverka köpbeslut

Strategisk prissättning är en dynamisk process som kräver analys av marknadsförhållanden, konkurrentaktiviteter och kundbeteenden. Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan företag optimera sina prissättningsstrategier för att maximera intäkter, stärka sin marknadsposition och skapa långsiktig hållbarhet.

Vilka viktiga egenskaper tillförs

En erfaren, rutinerad och professionell försäljare som ingår i ett advisoryboard kännetecknas ofta av flera viktiga egenskaper och färdigheter. En framstående försäljare har en stark fokus på att uppnå och överträffa försäljningsmål. De är drivna av att leverera konkreta resultat och bidra till företagets framgång.

En erfaren försäljare har en djup förståelse för kundernas behov och prioriterar att skapa och upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Kundnöjdhet och lojalitet är centrala för deras tillvägagångssätt. En professionell försäljare kan effektivt kommunicera med olika intressenter, inklusive kunder, teammedlemmar och andra avdelningar inom företaget.

En erfaren försäljare har inte bara kunskap om försäljning utan också en bred förståelse för företagets verksamhet, bransch och marknadstrender. De kan se sambanden mellan försäljningsinsatser och övergripande affärsstrategi. Dessutom tar säljaren ofta initiativ och är proaktiv i sitt arbete. De söker ständigt efter nya affärsmöjligheter, identifierar problem och tar snabba och effektiva åtgärder.

En erfaren försäljare kan fungera som en mentor och ledare för andra. De delar sina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa andra att utvecklas och växa. Professionalism och etik är avgörande för en försäljare i ett advisoryboard. De är viktigt att man agerar med integritet och säkerställer att företagets värderingar och etiska riktlinjer följs.

Glöm inte

Var snäll – var en vän till dina kunder och sälj ofantligt mycket mer

Jag kan bli riktigt förälskad i företag som är snälla, t ex om personalen gör något extra som får mig att känna mig viktig och speciell för dem. Gå den extra milen – Gör det oväntade!

Hemläxa: Allt detta här måste omsättas i praktiken och det finns ett lätt sätt att göra det på, faktiskt. Föreställ dig från och med nu att varje kund som kontaktar dig gör det för att han/hon egentligen är journalist och ska skriva en artikel om perfekt kundservice där han/hon på en helsida i din branschtidning tänker räkna upp de företag som har just perfekt kundservice. Vad skulle du göra för att imponera på den där journalisten som du kan klara av att göra varje dag, året om – Kanske inte helt enkelt men viktigt, mycket viktigt och support finns att få när du tar in en säljare i ditt advisoryboard.

Fler perspektiv, erfarenheter och kompetenser kommer att stärka din organisation – Lycka till

Sammanfattningsvis medför inkludering av säljkompetens i ett advisoryboard en mer kundcentrerad strategi, som främjar företagets tillväxt, lönsamhet och framgång på marknaden.

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

10 + 9 =