När ska du som entreprenör/ägare överväga att ta in ett Advisory Board?

by | Jun 29, 2023 | Affärsutveckling, Advisory Board

När ska du som entreprenör/ägare överväga att ta in ett Advisory Board?

Då ni i ditt företag har kommit en bit på företagsresan men känner att det behöver göra något annorlunda för att komma vidare i utvecklingen, ska du överväga att ta in ett Advisory Board. En del tar in Advisory Board i företagets startfas, vilket kan bidra till en stabilare start i företagsresan.  Ett Advisory board har inget juridiskt ansvar utan fungerar mer som rådgivande. Som ägare har du en större frihet huruvida du vill följa råden och vad du väljer att informera och rapportera om, till skillnad från en styrelse, där styrelsen är ytterst ansvarig för företaget och behöver få all relevant information och involveras i företagets utveckling framåt.  Men för att bygga ett förtroende och ett nära samarbete med rådgivare i Advisory Board är det en fördel om du är transparent. 

Ta in ett Advisory Board


Några tecken på att det kan vara bra att ta in Advisory Board är: 

 • Affärerna går bra men ni fokuserar enbart på dagliga operativa frågor. 
 • Ni saknar en viss kompetens och/eller erfarenhet för att ta nästa steg i företaget. 
 • Ni behöver fler resurser inom ett visst område. 
 • Ledningen är oenig kring hur utveckla företaget i en viss riktning. 
 • Det finns ett tydligt behov av utifrånperspektiv. 
 • När ni planerar att sätta en tillväxtstrategi. 
 • Vid behov av omställning av affärsmodellen. 
 • Behov av processgenomgång. 
 • Teknikskifte 
 • Översyn av ekonomistyrningen. 
 • Kapitalanskaffningsfrågor. 
 • När det finns arbetsmiljöproblem att lösa. 
 • Hjälpa ledningen att identifiera förbättringsområden för ökad lönsamhet. 
 • Omvärldsanalys. 
 • Avsaknad av kommunikations- och försäljningsstrategi. 
 • Förberedelse av generationsskifte. 
 • Plan att gå in i nya marknader. 
 • Förberedelse att ta in externa styrelseledamöter. 

Vi på Advisory board erbjuder ditt företag de rådgivare som ditt företag har behov av.  Tag kontakt med oss så hjälper vi dig att komma vidare i din företagsresa.  

Vill du ha regelbunden påfyllning av ämnen kopplade till Advisoryboards och styrlsearbeten?

14 + 4 =