Åsa Carlberg

OM MIG

VEM ÄR JAG?

Hur vältränat är ditt företag? De flesta företag fokuserar på de finansiella aspekterna av sin väg till framgång. Medan detta är avgörande för överlevnad och tillväxt, kan det vara otillräckligt för att utveckla sin fulla potential. Men var kommer framgången ifrån och hur kan man aktivt påverka det? Ett starkt och tydligt ledarskap samt ordentlig koll på kompetens och processer utgör fundamentet för en väl fungerande organisation.
Rätt kompetens och ledarskap är kritiska faktorer för att genomföra bolagets strategi. När jag startade min konsultkarriär för många års sedan arbetade jag med chefsrekrytering och lärde mig snabbt att sätta mig in i styrelsens och ledningens utmaningar och möjligheter. Jag säg även hur brist på kompetens och även rätt kompetens påverkade, inte minst företagskulturen utan även lönsamheten. Det var ibland frustrerande att inte kunna påverka. Sedan flera år tillbaka kan jag det! Mitt arbete som tillväxtstrateg med fokus på organisationsutveckling möjliggör detta. Likaså mina uppdrag i olika advisory boards och styrelser.
Jag är en driven och utvecklingsorienterad person med erfarenhet från både lokal och global affärsverksamhet. Min erfarenhet har jag fått genom många års arbete i stora internationella företag, i olika branscher, både industri- och tjänstesektorn och i olika roller. Jag har arbetat som ledare och chef, arbetat i ledningsgrupper samt etablerat ett internationellt bolag på den svenska marknaden. Därutöver har jag varit bollplank och stöd till flera VD och chefer. Då jag har arbetat som konsult i många år har jag förmånen att ha skaffat mig ett stort nätverk som jag har stor nytta av. Mina uppdragsgivare har många gånger fått stor nytta av det.
”Företag och individer som utvecklas skapar ett bättre samhälle”
I alla uppdrag är basen för mitt arbete övertygelsen om att affären, människorna och kommunikationen i en organisation är tre hörnpelare som rätt balanserade skapar lönsam utveckling, såväl för medarbetare som försäljning. Med fokus på styrelse och ledare hjälper jag företag med utveckling, tillväxt och resultat så företaget blir mer attraktivt för medarbetare och kunder. Där måste råda en balans - ”Skapa en brygga mellan organisationens kapacitet och möjligheter och företagets affärsmodell och strategi”. Annars skapar vi inte optimala resultat eller ett hållbart företag och företagande. Min specialitet är strategi, utveckling och tillväxt i bolag på övergripande nivå och trivs bäst när det är stökigt, kris och lite kaos!

Åsa Carlberg

Min senaste artikel

Advisory Board vid organisationsutveckling

Advisory Board vid organisationsutveckling Traditionellt sett har många SME-företag fokuserat på de finansiella aspekterna av sin väg till framgång. Medan detta är avgörande för överlevnad och tillväxt, kan det vara otillräckligt för att utveckla sin fulla potential. Ett advisory board med fokus på organisations- och affärsutveckling bidrar med en förflyttning av perspektiv från en strikt finansiell analys till en helhetssyn på företaget. Detta innebär hur företaget fungerar på en organisatorisk nivå och hur man kan utveckla och förbättra processer och kultur. I en alltmer konkurrensutsatt affärsmiljö är organisationsutveckling en central komponent för att säkerställa företagets överlevnad...

Advisory Board vid organisationsutveckling

Advisory Board vid organisationsutveckling Traditionellt sett har många SME-företag fokuserat på de finansiella aspekterna av sin väg till framgång. Medan detta är avgörande för överlevnad och tillväxt, kan det vara otillräckligt för att utveckla sin fulla potential. Ett advisory board med fokus på organisations- och affärsutveckling bidrar med en förflyttning av perspektiv från en strikt finansiell analys till en helhetssyn på företaget. Detta innebär hur företaget fungerar på en organisatorisk nivå och hur man kan utveckla och förbättra processer och kultur. I en alltmer konkurrensutsatt affärsmiljö är organisationsutveckling en central komponent för att säkerställa företagets överlevnad...

read more
Åsa Carlberg

ALLA ARTIKLAR